SERBEST BÖLGELER DANIŞMANLIĞI

Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber, serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen; serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir.

AFD Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ  ;

-Serbest Bölgelerde şirket kuruluşları,

-Serbest Bölge şirketlerine mali müşavirlik ve muhasebe hizmeti,

-Serbest Bölge “istinaları”nın, aylık bazda hesaplamalarının takibi,

-Aylık Finansal Raporlamaların hazırlanması ve değerlendirilmesi,

-Serbest Bölgeler Stok kontrolü, sayımı, raporlanması,

-Çözüm ortağı Yeminli Mali Müşavirler ile “Serbest Bölge Faaliyeti Tasdik Raporu” tanzimi,

-Serbest Bölge Vergi ve Muhasebe Uygulamaları konusunda muhasebe personeli eğitimi, konularında hizmet vermektedir.