İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DANIŞMANLIĞI

Çalışanların ve İşverenlerin iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında barışçıl ve mevzuata uygun bir çalışma ortamı sağlayabilmek için bu alanda aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

-Çalışma Modellerine göre iş sözleşmelerinin tanzimi ve incelenmesi,

-İş yeri iç yönetmeliği,

-Özlük dosyalarının kontrolü,

-İş akdi fesih süreci,

-İş uyuşmazlıklarının çözüm süreci,

-İdari para cezaları,

-İş yeri tescil işlemleri,

-İş yeri devir ve birleşmeleri,

-İş yerinin kapatılması,

-İş kazası ve meslek hastalıkları,

-İncelemelere rehberlik edilmesi,

-Emeklilik ve tahsis talep işlemleri,

-Uyuşmazlık ve dava danışmanlığı,

-Çalışan Bordrolarının kontrolü,

-Diğer iş hukuku ve sosyal güvenlik uygulamaları.