MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ

 AFD Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ  , aşağıdaki konularda mali müşavirlik hizmetleri vermektedir.

-Şirketlerin; Türk Vergi Hukuku kapsamında; Aylık Belge ve Kayıt Kontrolü, Aylık Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi, Geçici Vergi ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi, bordrolama işlemleri konularında hizmet vermektedir.

-Şirketlerin; Vergi danışmanlığı hizmetleri kapsamında Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu gibi kanunlar ile Teşvik Mevzuatı ve Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşmaları çerçevesinde müşterilerimize vergi tasarrufu sağlayacak şekilde vergi planlaması hizmetleri vermektedir.

-Şirketlerin; Kuruluş, şube ve irtibat bürosu kuruluşları, Nevi değişikleri, Hisse Devirleri, Devir-Birleşme ve bölünme işlemleri, tasfiye işlemleri, Genel Kurul organizasyonu, sermaye artırımı ve azaltımı hizmetleri yapmaktadır.

 -Şirketlerin Yatırım Teşvik belgesi alımı, ve teşvik belgelerinin kapanması işlemleri konusunda hizmet vermektedir.

.